Tradycja wielu pokoleń

Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach
jest historią ludzi i miasta.


01

Życzliwa i twórcza atmosfera

02

Szkoła dla ucznia, a nie moloch edukacyjny

03

Dyplomowani nauczyciele, egzaminatorzy OKE

04

 
Wszystkim naszym tegorocznym maturzystom:
polonistom, biologom, chemikom, fizykom, geografom, historykom, informatykom, lingwistom, matematykom, artystycznym duszom, sportowcom oraz multitalentom, – życzymy podczas egzaminów:
jasnej i przejrzystej myśli, sugestywnej mowy i pisma … czytelnego!
Niech Sienkiewicz i Pitagoras, i Szekspir … – będą z Wami!
Pomyślności i trzymamy za Was kciuki – społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach

POŻEGNALIŚMY TRZECIOKLASISTÓW
Piątek, 29. kwietnia, godz. 15.00. Moment spotkania wszystkich uczniów klas trzecich, którzy z tą chwilą kończą naukę w naszym liceum.
Moment podsumowania trzech lat, moment życzeń, nagród, radości i łez.
Kolejny etap się skończył. Mamy jednak nadzieję, że będzie to jeden z najmilej wspominanych okresów w waszym życiu. Czego z całego serca Wam życzymy.

KTO WIE "O CZYM ŚNIĄ DZIEWCZYNKI NOCĄ?"
Takie pytanie postawiły autorki sztuki teatralnej Roksana Borowiecka i Natalia Dziąg - uczennice klasy 3c. To już drugie spotkanie dziewcząt z teatrem. W ubiegłym roku napisały scenariusz przedstawienia "8 grzechów głównych". Ponieważ obie są też utalentowane wokalnie postanowiły ten fakt wykorzystać i napisały musical. Efekt? Nieskromnie napiszemy: oszałamiający.
Występujące w spektaklu uczennice naszego Liceum pięknie wypowiedziały i wyśpiewały marzenie senne dziewczynek, marzenie o prawdziwej miłości, o pragnieniu posiadania obok siebie ukochanej osoby. Ba, nawet wytańczyły do choreografii ułożonej przez Weronikę Kobus (uczennica klasy 2ce).
Podziękowania należą się również paniom prof. Justynie Szkopińskiej i Agnieszce Włodarkiewicz, które dopingowały dziewczyny do napisania scenariusza i czuwały nad całością, p. Anecie i Hieronimowi Borowieckim, którzy mocno zaangażowali się w pomoc przy realizacji sztuki jak również p. Dariuszowi Śliwkiewiczowi za pomoc w nagłośnieniu i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali.

DKONKURS "KULTURA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - SPOTKANIA, DIALOGI I DYGRESJE"
22 kwietnia 2016 r. w Łodzi miał miejsce etap centralny 1. edycji konkursu „Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje”. Zorganizowany został przez Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Łódzkiego pod hasłem: „Wątki kryminalne w kulturze popularnej”.
O zakwalifikowaniu się do etap finałowego decydowała praca pisemna – recenzja dowolnie wybranej książki kryminalnej lub filmu. Nadsyłane prace musiały spełniać określone kryteria, np. długości (ok. 2000 słów = 4 strony maszynopisu) oraz zostać pozytywnie ocenione przez komisję szkolną.
Do etapu ustnego zakwalifikowano ostatecznie 6 osób, wśród nich znalazła się uczennica naszego – Natalia Chuszcz.
Rozmowa finałowa obejmowała: obronę nadesłanej recenzji, pytanie z wiedzy ogólnej związanej z tematyką konkursu a także wypowiedź na temat dwóch, wcześniej wybranych, lektur uzupełniających.
Uczennica naszej szkoły zajęła 1. miejsce. Wygraną była nagroda finansowa o wartości 500 zł oraz upominek książkowy. Serdecznie gratulujemy!

WIEDZA BEZ TAJEMNIC
Wiedza bez tajemnic - to hasło tegorocznego, XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, który miał miejsce w dniach od 18 do 25 kwietnia w Łodzi. W ramach festiwalu, 21 oraz 22 kwietnia odbyły się warsztaty chemiczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klas biologiczno-chemicznych naszego Liceum. W laboratorium wydziału mieli okazję samodzielnie wykonać doświadczenia chemiczne.Wszystkim bardzo się to podobało.

DZIEŃ ZIEMI Z "ANTROPOPRESJĄ A BIORÓŻNORODNOŚCIĄ"
Klasy pierwsze naszego Liceum miały okazję zmierzyć się ze sobą w drugiej już edycji konkursu ekologicznego "Antropopresja a Bioróżnorodność",zorganizowanego przez panie prof. Katarzynę Łyskowicz (biologia) i Katarzynę Sobiesiak (chemia) z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Uczniowie nie tylko odpowiadali na pytania, ale musieli również wykazać się pomysłowością pokazując zwierzęta takie jak: krokodyl, leniwiec, skunks. Ostateczne wyniki wyglądały następująco: zwyciężyła klasa 1c, II. miejsce zajęła klasa 1ad, III. miejsce klasa 1b.
Równocześnie odbył się konkurs plastyczny: "Palący temat - Niska emisja", w którym I. miejsce przypadło ponownie klasie 1c, II. miejsce klasie 1b, III. miejsce klasie 1ad. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

I POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY
20 kwietnia w Bibliotece Miejskiej w Koluszkach odbył się I Powiatowy Konkurs Informatczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkich uczestników dopingowali Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat. Każdą szkołę średnią z naszego Powiatu reprezentowało 5 uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań w ciągu 25 minut. W II etapie konkursu zobaczyliśmy sześciu uczestników (po dwóch z każdej szkoły), którzy najlepiej poradzili sobie z etapem I. Z naszej szkoły byli to: Kamil Łęczycki i Michał Ruciński
Zmierzyli się oni z bardzo trudnym zadaniem. Na podstawie danych o pewnej szkolnej klasie, zawierających informacje o liczbie uczniów, ocenach z poszczególnych przedmiotów, frekwencji mieli stworzyc prezentację, opartą na obliczeniach w arkuszu kalkulacyjnymi i przekonać komisję, że klasy nie powinno się rozwiązywać. Przekonać o tym mieli Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę i Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata. Z zadaniem i stresem młodzież poradziła sobie bardzo dobrze.
I Powiatowy Konkurs Informatyczny zakończył się zwycięstwem naszych uczniów. Kamil Łęczycki zajął I miejsce, a Michał Ruciński -II.
Drużynowo I miejsce zajęło I LO w Koluszkach,
Komisja konkursowa, na której czele stanął Pan Jerzy Pecyna, uznała, że poziom konkursu był wysoki a młodzież poradziła sobie z zadaniami naprawdę dobrze.
Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy zestaw ufundowany przez Burmistrza Koluszek. Najlepsi odebrali tablety, których fundatorem był Starosta Łódzki Wschodni.

LEKCJE W SOBOTĘ CZYLI DRZWI OTWARTE W I LO
Marzec i kwiecień są miesiącami kiedy szkoły otwierają swe drzwi i zapraszają do zwiedzania szkolnych korytarzy i klas, poznania grona pedagogicznego i oferty edukacyjnej na zbliżający się rok.
W naszym liceum dzień drzwi otwartych przypadł na sobotę 2. kwietnia. Postanowiliśmy podjąć gimnazjalistów "edukacyjnie", zapraszając ich na lekcje pokazowe z wybranych przedmiotów.
Były zatem ćwiczenia fitness przy muzyce w ramach zajęć gimnastycznych. Następnie odwiedzający naszą szkołę uczniowie mieli okazję poznać mistrzów kamuflażu (biologia), wirtualnie zdobyć szczyty gór i na własne oczy przekonać się, że góry rosną (geografia) czy odbyć podróż w 1 dzień po Londynie i przy okazji sprawdzić swoją wiedzę o krajach angielskojęzycznych.
Ponadto gimnazjaliści uczyli się najbardziej popularnego łamańca językowego w jęz. francuskim, oglądali symboliczne przedstawienie w formie dramy Wieży Babel, (język polski/WOK), eksperymentowali i doświadczali (chemia i fizyka), poznawali możliwości geogebry (matematyka) i biografie Cichociemnych (historia). Z równie dużym zainteresowaniem spotkał się turniej Counter Strike - do godz. 17.00 trwała zaciekła walka o zwycięstwo.
Z rozmów z gimnazjalistami wynika, że ten sposób promocji bardzo im się podobał. Mamy zatem nadzieję zobaczyć ich ponownie w naszej szkole 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej